Kdy můžu po zákazníkovi žádat občanský průkaz?

2. 7. 2015

Platný průkaz totožnosti, nebo jiný doklad s datem narození a fotografií, můžete žádat vždy, když si zákazník kupuje alkohol nebo cigarety. Pokud se vám zákazník zdá nezletilý, tedy pokud jde o člověka na pohled mladšího než 21 let (pro zjednodušení), vždy vyžadujte doložení věku. Prokázání zletilosti je dobrovolné, pokud odmítne zákazník doložit plnoletost, pak mu alkohol prodat nemůžete. Prokázání zletilosti je dobrovolné, stejně jako nákup alkoholu.