Jak mám postupovat, když odhalím pokus nezletilého o nákup alkoholu?

8. 8. 2015

Nezletilému zákazníkovi můžete prodat vše ostatní kromě alkoholu a cigaret a chovat se k němu nadále jako k jakémukoliv jinému zákazníkovi. Po domluvě s kolegy či vedoucím prodejny můžete o situaci informovat ostatní, například je upozornit, že tito konkrétní nezletilí chodí do prodejny pravidelně. Důležité je, že jste alkohol neprodali a zastavili jste tak pokus o protizákonný čin. Tím jste splnili svou povinnost.