Co dělat, když zákazník odmítne ukázat doklad totožnosti?

14. 7. 2015

Je to jednoduché. Bez doloženého věku platným průkazem totožnosti neprodávejte alkohol žádnému zákazníkovi, který je podle vašeho úsudku nezletilý. Alkohol schovejte pod pult, nebo odložte za sebe. V krajním případě přivolejte ochranku, kolegy či vedoucího nebo Policii. Jakmile nezletilý zákazník pozná, že mu alkohol opravdu neprodáte, nebude mít důvod nadále to zkoušet.