Zeptejte se nás

Pokud budete mít jakékoli pochyby či otázky, obraťte se na vedoucího a požádejte ho o pomoc. Vaše postřehy a podněty budou velmi cenné a s jejich pomocí můžeme najít další způsoby, jak se s náročnými situacemi vypořádat.

Také můžete dotaz zaslat k nám do poradny. Pokud si přejete obdržet odpověď emailem, prosím nezapomeňte jej vyplnit.

Děkujeme 

Kdy můžu po zákazníkovi žádat občanský průkaz?

2. 7. 2015
Platný průkaz totožnosti, nebo jiný doklad s datem narození a fotografií, můžete žádat vždy, když si zákazník kupuje alkohol nebo cigarety. Pokud se vám zákazník zdá nezletilý, tedy pokud jde o člověka na pohled mladšího než 21 let (pro zjednodušení), vždy vyžadujte doložení věku. Prokázání zletilosti je dobrovolné, pokud odmítne zákazník doložit plnoletost, pak mu alkohol prodat nemůžete. Prokázání zletilosti je dobrovolné, stejně jako nákup alkoholu.

Jak mám postupovat, když odhalím pokus nezletilého o nákup alkoholu?

8. 8. 2015
Nezletilému zákazníkovi můžete prodat vše ostatní kromě alkoholu a cigaret a chovat se k němu nadále jako k jakémukoliv jinému zákazníkovi. Po domluvě s kolegy či vedoucím prodejny můžete o situaci informovat ostatní, například je upozornit, že tito konkrétní nezletilí chodí do prodejny pravidelně. Důležité je, že jste alkohol neprodali a zastavili jste tak pokus o protizákonný čin. Tím jste splnili svou povinnost.

Jak můžu vyřešit situaci, abych zákazníka neurazil nebo nevyprovokoval k agresivnímu chování?

20. 7. 2015
Ani velice slušné jednání není vždy zárukou bezproblémové komunikace se zákazníkem. Jste však v právu, a tak si stůjte za svým. Důsledně vyžadujte doložení věku mladého zákazníka při nákupu alkoholu. Odvolat se přitom můžete na zákon, na svého vedoucího i na projekt “Člověče, nezlob se”. Upozorněte nezletilého, že jen děláte svoji práci a žádné dohadování ani agresivní chování na situaci nic nemění. Cítíte-li se nejistě, zavolejte si na pomoc kolegu či vedoucího.

Co dělat, když zákazník odmítne ukázat doklad totožnosti?

14. 7. 2015
Je to jednoduché. Bez doloženého věku platným průkazem totožnosti neprodávejte alkohol žádnému zákazníkovi, který je podle vašeho úsudku nezletilý. Alkohol schovejte pod pult, nebo odložte za sebe. V krajním případě přivolejte ochranku, kolegy či vedoucího nebo Policii. Jakmile nezletilý zákazník pozná, že mu alkohol opravdu neprodáte, nebude mít důvod nadále to zkoušet.

Co od projektu očekáváte?

27. 5. 2015
Účelem projektu je zvýšení povědomí o tom, že prodej alkoholu nezletilým je protizákonný. Označení v prodejnách dá nezletilým jednoduše najevo, že nemá smysl snažit se zde alkohol koupit. Na obou stranách se tak předejde trapným a nepříjemným situacím. Pokladní se budou cítit lépe, když budou vědět, jak se zachovat a naučí se řešit krizové situace s klidem.

Jak se můžu do projektu zapojit?

10. 5. 2015
Vše začíná důslednou kontrolou věku mladistvých. K tomu Vám pomůže naše instruktážní video. Důslednost vyžadujte u celého personálu. Dalším krokem je vytisknout si oficiální materiály projektu a rozvěsit je po prodejně. Zodpovědnost je na Vás, ochráníte tím sebe, svou práci a svou prodejnu.

Co mi hrozí za prodej alkoholu nezletilým?

10. 5. 2015
Při opakovaném porušení zákona Vám hrozní pokuta až 500 000 Kč nebo zákaz činnosti. Mladiství se k vám budou častěji vracet a pokoušet se koupit alkohol. Ostatní zákazníci si to mohou vyložit jako nezodpovědné chování a chodit nakupovat jinam.

Je prodej alkoholu nezletilým opravdu tak velký problém?

7. 5. 2015
Při průzkumech vyšlo najevo, že se často pokladní mladistvých zákazníků na věk ani nezeptají. Buď předpokládají, že jsou plnoletí, nebo nechtějí zdržovat ostatní zákazníky a dostat se do nepříjemné situace. Nezletilí na to mnohdy hřeší a bez zábran si jdou koupit alkohol.

Proč bych se měl zapojit do projektu Člověče, nezlob se?

5. 5. 2015
Zapojením se do projektu dáváte najevo svým zákazníkům, že jste zodpovědný obchodník a prodejce, který si ve své prodejně udrží pořádek. Zákazníci si proto příště opět zvolí nákup ve Vašem obchodě.

Proč se projekt jmenuje „Člověče, nezlob se“?

28. 4. 2015
Název projektu na první pohled ukazuje, že nechceme se zákazníky vyvolávat konflikt, ale naopak se snažíme komunikovat nenásilnou formou. Být „nad věcí“, chovat se zodpovědně, stát si za svým, a zároveň se chovat kultivovaně, může každý z nás.


1