Základní idea a stručný obsah projektu:

Projekt Člověče, nezlob se! je projektem, který upozorňuje na velkou dostupnost alkoholu a všeobecnou toleranci veřejnosti k pití alkoholu osob mladších 18 let v České republice. Projekt je proto zaměřen na snížení této dostupnosti, na dodržování zákazu jeho prodeje dětem a mladistvým osobám a na snížení tolerance k alkoholu, zejména ze strany prodavačů při jeho prodeji.

Projekt je založen na poskytnutí podpory prodavačům při kontrole nákupu alkoholu. Prodavači budou interaktivně proškoleni a po vyškolení budou znát svá práva a povinnosti uložené zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami. Školení budou postavena na instruktážním videu, předání manuálu a instruktáži vyškolenými odborníky. Po proškolení budou prodávající umět asertivně se chovat vůči mladistvým, kteří velmi často alkohol nakupují, budou umět požádat o doklad k prokázání zletilosti, vést s mladistvými efektivní komunikaci a tím dbát na důslednější kontroly věku nakupujících a na prodeji alkoholu pouze zletilým osobám.  

 Realizace projektu bude vycházet ze zkušeností pilotního projektu, při kterém byl realizován průzkum, který ukázal na velké problémy, které prodávající v přístupu k prodeji alkoholu mají, které musí řešit a čeho se obávají.

 Řízeným rozhovorem přímo s prodavačkami (z menších i větších prodejen ve městech i na vesnicích) bylo zjištěno, že:

  • prodejci jsou často předmětem nejen útoků mladistvých, kteří chtějí nakoupit alkohol, ale i předmětem posměchu řady osob, které se jinak negativně nechovají (a to bez ohledu na národnost, tj. např. ze skupiny českých, romských i jiných národnostních menšin),
  • prodávající sice zákony mohou znát, ale je často velmi složité rozpoznat, kdo je a kdo není ve věku do 18 let,
  • prodávající nejsou vyškoleni v tom, jak slušně a taktně, ale rázně reagovat na poptávku po alkoholu od mladistvých
  • prodávající v důsledku výše uvedeného nebrání prodeji alkoholu mladistvým a dokonce často ani dětem, běžně jim alkohol prodají.

Hlavním přínosem projektu, který bude navazovat na výše uvedené, je jeho komplexnost. Projekt cílí na celou společnost, zahrnující prodejce alkoholu a jejich zákazníky. Velkou výhodou je jeho edukativní, nerestriktivní a dlouhodobý dopad.