Člověče nezlob se,
když Tě požádáme o prokázání, že je Ti více než 18 let

 

Prodejci v maloobchodě se stále častěji setkávají s pokusy nezletilých o nákup alkoholických nápojů. Tyto situace jsou velmi nepříjemné a prodejci často neví, jak se s těmito obtížnými situacemi rychle a obratně vypořádat.

Tyto stránky poskytují praktické informace, rady a ukázky pro prodavače a prodavačky. Krátká videa a jejich popisy jim pomůžou, aby uměli správně reagovat, znali svoje práva a věděli, jak nezletilého slušně, ale důrazně odmítnout.
Ani majitelům prodejen nemůže být tato problematika lhostejná. Za opakovaný prodej alkoholu mladistvým osobám hrozí pokuta až 1.000.000,- kč nebo zákaz provozování činnosti až 2 roky.
 


 

O projektu „Člověče, nezlob se!“

Projekt „Člověče, nezlob se!“ odkazuje na společenskou hru, protože není daleko doba, kdy se stolní hrou mladiství bavili s kamarády či rodiči. Výchovný smysl hry „Člověče, nezlob se!“ je v učení se akceptovat pravidla hry a kultivovaně přijmout prohru. Hlavní sdělení nastavuje tonalitu rozhovoru prodavače a zákazníka. V projektu jde o přátelsky asertivní formu, kdy mezi prodavačem a zákazníkem není konflikt, ale jde pouze o dodržování obecně i legislativně platných pravidel hry a to nenásilnou, vlídnou, ale přesto důraznou formou.

 

Projekt řeší edukaci prodavačů v oblasti legislativy a seznamuje je se způsoby jak reagovat při nákupu alkoholu mladistvými, kteří např. zkouší nejrůznější výmluvy, jeví známky agresivity, navíc se navzájem podporují ve skupince apod. Instruktážní video seznámí prodávající s tím, jak se správně vypořádat s těmito obtížnými situacemi.

 

Cíl projektu:

Hlavním cílem projektu je postupně snižovat dostupnost alkoholu mladistvým osobám a tím i dosažení pozitivních změn v jejich chování ve vztahu k jejich zdraví a to:

  • soustavnou edukační kampaní, která bude usnadňovat prodávajícím kontrolu věku nakupujících,
  • poskytnutím podpory prodávajícím při kontrole nákupu alkoholu mladistvými osobami různých sociálních skupin včetně romských a národnostních menšin,
  • důslednou kontrolou věku nakupujícího snížení dostupnosti alkoholu mladistvým osobám
  • motivováním co nejvyššího počtu prodejních míst k zapojení do projektu a to ve městech i na vesnicích,
  • vytvořením přirozeného tlaku na cílové skupiny s tím, že prodej alkoholu mladistvým je nejen protizákonný, ale i neslušný a protispolečenský,
  • posilováním a podporou povědomosti společnosti o škodlivé konzumaci pití alkoholu u mládeže.

 

Součástí pilotního projektu byla i příprava a tisk potřebných materiálů a vyškolení 400 pracovníků ve 100 prodejnách – tyto prodejny navštěvuje každý měsíc cca 75.000 zákazníků. Vyhodnocení projektu a úspěšnosti byla provedena pomocí mystery shoppingu – tedy kontrolních nákupů mladě vypadajícími průzkumníky, a to na vzorku nezapojených prodejen a na prodejnách zapojených do projektu. Z průzkumu vyplynulo, že nezapojené prodejny vyžadují doklad při prodeji alkoholu pouze u 10% mladistvých, v prodejnách zapojených do projektu to bylo více než v 60%.

Hlavním přínosem projektu, který bude navazovat na výše uvedené, je jeho komplexnost. Projekt cílí na celou společnost, zahrnující prodejce alkoholu a jejich zákazníky. Velkou výhodou je jeho edukativní, nerestriktivní a dlouhodobý dopad.

Zdravotně výchovný materiál byl vydán za finanční podpory dotačního projektu ministerstva zdravotnictví „Národní program zdraví – projekty podpory zdraví“ pro rok 2016, číslo projektu 10672, název projektu Člověče, nezlob se!

Základní idea a stručný obsah projektu:

Projekt Člověče, nezlob se! je projektem, který upozorňuje na velkou dostupnost alkoholu a všeobecnou toleranci veřejnosti k pití alkoholu osob mladších 18 let v České republice. Projekt je proto zaměřen na snížení této dostupnosti, na dodržování zákazu jeho prodeje dětem a mladistvým osobám a na snížení tolerance k alkoholu, zejména ze strany prodavačů při jeho prodeji.


1